Information till utställare

Vi tillhandahåller bord, stolar och 1 st 220v eluttag. Lokalerna har god allmänbelysning och vi tillhandahåller
inte extra belysning eller förlängningskablar. Vi avdelar inte de olika utställningsplatserna med väggar. Men om ni själva
har rollups, skärmväggar eller färdiga montrar får dessa användas om ytan inte överskrider den beställda platsen.
Utställarna har tillgång till lokalerna:
fredag den 10 nov kl. 18.00-20.00 och lördag den 11 nov från kl. 08.00

Behöver ni beställa kompletterande utställningsmaterial
Kontakta Maria Johnsson, Medborgarhuset i Eslöv, tel. 0413-62988

Medborgarhuset i Eslöv
Södergatan 29, 241 31 Eslöv